โปรแกรมไก่ชน ประจำวันที่ 08/08/2566

สนามชนไก่ หลัก52 สปป.ลาว

ปืนใหญ่
vs
โชคไชเจิริญทรัพย์
เงินรางวัล 88,000,000 กีบ