โปรแกรมไก่ชน ประจำวันที่ 18/07/2566

สนามชนไก่ หลัก1 สปป.ลาว

โชคมีไช
vs
ชนะชัย
เงินรางวัล 44,000,000 กีบ
ชุงซิ่งฟาร์ม
vs
เจริญชัย
เงินรางวัล 66,000,000 กีบ