โปรแกรมไก่ชน ประจำวันที่ 20/06/2566
โปรแกรมไก่ชน20.06.23

สนามชนไก่ บึงทับแต้

พยัคหลังเขา
vs
อ.อิสระ
เงินรางวัล 1,540,000
สนามชนไก่ ตีหลัก 1 (สปป.ลาว)
ระฆังทอง
vs
แก้วมังกร
เงินรางวัล 66,000,000 กีบ