โปรแกรมไก่ชน ประจำวันที่ 21/07/2566

สนามชนไก่ นาเล่า สปป.ลาว

คลังแสงศิษย์เอก
vs
เพรชใหญ่
เงินรางวัล 44,000,000 กีบ

สนามชนไก่ บ้านใหม่ลำปาง

ส.แสนเก่ง
vs
สองแควเอ
เงินรางวัล 220,000บาท