โปรแกรมไก่ชน ประจำวันที่ 22/07/2566

สนามชนไก่ ทับตีเหล็ก

บุ๊คแบงค์พยัคกาญ
vs
หนุ่มวังกุ่ง
เงินรางวัล 1,100,000 บาท
หลงเมืองกาญจน์
vs
บุ๊คแบงค์พยัคกาญ
เงินรางวัล 440,000 บาท