โปรแกรมไก่ชน ประจำวันที่ 28/07/2566

สนามชนไก่ วังเวียน สปป.ลาว

ยอดคูณ789
vs
มงคลฟาร์ม
เงินรางวัล 44,000,000 กีบ
แม็คโค
vs
ปตท
เงินรางวัล 44,000,000 กีบ