โปรแกรมไก่ชน ประจำวันที่ 29/07/2566

สนามชนไก่ นครปฐมบางเลน

สดไสมาวินฟาร์ม
vs
ธนากรฟาร์ม
เงินรางวัล 4,400,000 บาท
ป.นำโชค
vs
ชินชาจุ่ย
เงินรางวัล 2,200,000 บาท